เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการหันมารักตัวเอง โอบกอดคุณค่าของตัวเองให้มากขึ้น

รักตัวเอง เป็นคำที่เราได้ยินกันมาอย่างมากมายนับครั้งไม่ถ้วน ฟังดูแล้วเป็นแค่คำง่ายๆ คำหนึ่ง แต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากสำหรับใครหลายคนอย่างแน่นอน บางคนอาจจะยังไม่รู้จักและไม่เข้าใจความหายที่แท้จริงของการ รักตัวเอง ด้วยซ้ำไป ยิ่งในปัจจุบันที่เป็นยุคของการเลิกวิ่งตามและเลิกไขว้คว้าหาความรักจากคนอื่นมาให้ตัวเอง เรามาเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการโอบกอดคุณค่าที่ตัวเองมีและ รักตัวเอง ให้มากขึ้นกันดีกว่า 

รักตัวเอง คือ การรู้สึกซาบซึ้งและการรู้จักยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น ในศักยภาพ ในคุณค่าของตนเอง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้จากการทุ่มเทดูแลตัวเอง การตระหนักรู้ในตัวเอง จนทำให้เกิดเป็นการเห็นคุณค่าในตัวเอง และความภูมิใจในตัวเอง โดยจำเป็นจะต้องเติมเต็มทั้งสี่ด้านนี้ให้สมบูรณ์เพื่อที่จะได้เกิดเป็นความรักในตัวเองอย่างแท้จริง เมื่อเรารู้จักรักตัวเองแล้วจะทำให้เรารับรู้คุณค่าและโอบกอดสิ่งที่เราเป็นได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ การรักตัวเองจึงเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่คอยเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งให้เราสามารถรักษาเยียวยาบาดแผลในอดีตและผลักดันให้เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับอนาคต

  • Self-awareness: การตระหนักรู้ในตัวเอง

เราจะรักตัวเองได้ดีก็ต่อเมื่อเรารู้จักตัวเองเป็นอย่างดี การตระหนักรู้ในตัวเอง คือ การรู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด และความรู้สึกของตัวเอง รู้ผลกระทบของความคิดที่มีต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้น และอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ต่อมาจะส่งผลต่อพฤติกรรมของร่างกายและการแสดงออกของเราอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือความรู้สึกทั้งในเชิงลบและเชิงบวก ซึ่งการตระหนักรู้นี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำทางเราให้ไปสู่ความฉลาดทางอารมณ์ คือการที่เราสามารถรับมือและจัดการกับอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะ เศร้า โกรธ โมโห หรือมีความสุข เลือกพิจารณาว่าอารมณ์ไหนสมควรที่จะแสดงออกมาให้คนรอบข้างได้รับรู้และอารมณ์ไหนที่ไม่ควรจะตอบสนอง การรู้ว่าตัวเองต้องปฏิบัติต่ออารมณ์ต่างๆ อย่างไรนั้นจึงนับว่าเป็นการรักตัวเองอย่างหนึ่ง

  • Self-worth: การเห็นคุณค่าในตัวเอง

ทุกคนล้วนสมควรที่จะได้รับความรักและได้รับการยอมรับจากตัวเอง การเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราเคารพยกย่องในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างแท้จริง หลายคนมักเข้าใจผิดว่าคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับความดีงามที่เราทำหรือเกียรติยศที่เราได้รับมาแต่แท้จริงคุณค่าความเป็นคนของเรานั้นอยู่คู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้และจะคงอยู่กับเรารวมไปถึงควาทรงจำของคนรอบข้างเราไปจนวันที่เราหายไปจากโลกใบนี้แล้วนั่นเอง ดังนั้น จึงไม่จำเป็นว่าใครจะมองเห็นหรือไม่ แค่เรามองเห็นและรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าก็เพียงพอแล้ว

  • Self-esteem: ความภูมิใจในตัวเอง

ความภูมิใจในตัวเองมักจะเกิดขึ้นตามมาเมื่อเรามองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้ว ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตรงที่ ความภูมิใจในตัวเองนั้นมักจะเกิดจากสิ่งที่เราได้ทำ สิ่งที่เราสร้างให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จเราก็จะยังคงรู้สึกภูมิใจในตัวเอง ทั้งนี้ ความภูมิใจในตัวเองมีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก เพราะมันจะส่งผลต่อความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองรวมไปถึงเราขับเคลื่อนตัวเองอย่างไรในการที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ คนที่มีความภูมิใจในตัวเองต่ำนั้นสามารถส่งผลให้มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ การดูถูกตัวเองและความไม่มั่นใจซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วย

  • Self-care: การดูแลตัวเอง

รักตัวเอง แน่นอนว่าจะต้องรู้จักดูแลตัวเองด้วยเช่นกัน เมื่อเราให้คุณค่าให้ความสำคัญและโอบกอดตัวเองเป็นแล้วเราจะรู้ได้โดยธรรมชาติว่าร่างกายของเรา จิตใจของเราต้องการการดูแล ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นการดูแลที่คนอื่นต้องมาทำให้เรา เราสามารถทำให้ตัวเองได้ในทันที การดูแลตัวเองนับว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและจับต้องได้ เพราะเราสามารถเลือกทำกิจกรรมที่จะส่งผลดีกับร่างกายได้ และเลือกทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อให้จิตใจของเราได้พักผ่อนและเป็นตัวเองของตัวเองได้อย่างอิสระนั่นเอง

Scroll to Top